Objectius


A partir de les relectures plantejades sobre determinats textos de la literatura universal, es podran assolir els objectius següents:

  • Conèixer uns itineraris de lectura que passen per èpoques i tradicions literàries allunyades en l'espai i en el temps.

  • Comprendre cadascun dels textos proposats a partir d'una anàlisi comparativa, que posa en relació diversos textos literaris, pictòrics o cinematogràfics.

  • Identificar alguns models per a contribuir a una lectura transversal de la literatura universal, alhora que proporcionar pautes per a fer un exercici pràctic de literatura comparada.

  • Construir una visió crítica sobre alguns dels grans temes que recorren la literatura occidental i que hem objectivat en el viatge, el desig i la identitat i l'alteritat.