Objectius


En aquest apartat en què es tractarà el tema del viatge mitjançant la figura d'Ulisses, el viatger per excel·lència, podreu assolir els objectius següents:

  • Comprendre la visió d'Ulisses i de tot el que ell representa per part de Dante. Ser conscients del xoc cultural i de l'alteritat entre ambdues èpoques i tradicions.

  • Saber que els processos de reescriptura són complexes i molt diversos i van des de la còpia, la cita o el plagi fins el pastitx, la variant, la versió i la traducció.

  • Observar com la reescriptura ha tingut una gran influència en l'evolució de les literatures del passat, ja que manipula, i ho fa de manera eficaç; tan eficaç com per convertir-se en un propi mite o lloc de referència, en un nou punt de debat literari.

  • Prendre consciència de com totes les formes de reescriptura potencien, condicionen i fins i tot determinen l'evolució literària.