Bibliografia


Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental. València: Pre-Textos.

Alighieri, D. (1950). La divina Comèdia (trad. cat. de Josep M. de Sagarra) (ed. bilingüe), Barcelona: Alpha (trad. esp. d'Ángel Crespo, Barcelona, Planeta).

Alighieri, D. (1991). Divina Commedia (a cura d'A.M. Chiavacci Leonardi). Milà: Mondadori.

Alighieri, D. (1999). Vida nova (trad. de M. de Montoliu) Barcelona: Quaderns Crema.

Alighieri, D. (2000). Divina Comèdia (vers. de J.F. Mira). Barcelona: Proa.

Andreae, B. (1983). L'immagine d'Ulisse. Mito e Archeologia. Torí: Einaudi.

Auerbach, E. (1969). Lengua literaria y público en la baja antigüedad y la Edad Media. Barcelona: Seix Barral.

Baldelli, I. (1998). "Dante e Ulises". Lettere Italliane (L, 3, pàg. 358-373).

Baudelaire, C. (1985). Les flors del mal (vers. de Xavier Benguerel). Barcelona: Edicions del Mall.