Tancar
menuImatgesuperior
Index
dantePerfil

Temes de literatura universal. El viatge

Autoria: Laura Borràs Castanyer

Anàlisi estructural


I si bé hi ha un paisatge en la novel·la artúrica que constitueix l'escenari propi de l'aventura –el bosc (forest)–, la polivalència significativa dins d'aquest gènere literari ja s'ha posat de

manifest
; en el cas que ens ocupa el mar és l'escenari de l'aventura. La ruta marina que Dante mena Ulisses a traçar amb el seu viatge no és, malgrat tot, completament nova.

L´estructura
, l'esquema compositiu utilitzat és el dels romans medievals i, com ha demostrat Avalle en la seva anàlisi estructural de l'episodi, encaixa amb el patró dels
índexs folklòrics
del conte popular, del mite i la llegenda estudiats de manera detallada per Vladimir Propp.
imatgeFooter